Kits Antropometicos Nivel 2

Estos kits son ideales para cursos ISAK Nivel 2.  Todos incluyen: 

  • Antropometro Corto 
  • Antropometro Largo 
  • Segmometro 
  • Cinta Metrica Antropometrica 

Algunos incluyen plicometro y/o estadiometro.